czwartek, 30 marca 2017

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?

Jak wyglądają badania elektryczne wózków widłowych?


Jak zapewne wiecie, wszystkie urządzenia transportu bliskiego podlegają obowiązkowym badaniom okresowym. Jednym z nich są pomiary elektryczne rezystancji izolacji. Do profilaktycznych czynności konserwacyjnych wózków widłowych  należą systematyczne kontrole prawidłowego oporu na izolacji instalacji elektrycznej wózka. Zazwyczaj pomiar rezystancji izolacji trwa  od kilkudziesięciu minut do kilu godzin - w zależności od ilości urządzeń i instalacji elektrycznych. Specjaliści dojeżdżają na miejsce przechowywania sprzętu, wykonują odpowiednie pomiary, sporządzają protokół i dokonują wpisu w księdze rewizyjnej urządzenia. Należy zaznaczyć, że osoby dokonujące pomiarów muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP grupy G1 w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci energetycznych oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych. Właściciel wózków widłowych musi pamiętać, aby przestrzegać terminów kolejnych przeglądów. Zadanie to może również zlecić specjalistom (więcej na ten  temat na naszej stronie w zakładce Pomiary elektryczne izolacji i uziemienia).

Poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione podczas okresowych badań rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne. Zachęcam również do zapoznania się z naszą pełną ofertą usług konserwatorskich, o których przeczytacie pod linkiem.


okresowe badania rezystancji izolacji w wózkach na baterie trakcyjne

1 komentarz: