wtorek, 13 grudnia 2016

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

Co trzeba umieć na egzamin SEP?

 
Przystępując do egzaminu SEP, należy zapoznać się z materiałem, którego zakres określony został
 ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

Zakres wymaganej wiedzy na egzaminie SEP znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest on następujący:

"Na stanowisku Dozoru
 1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
 3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
 7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
 8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
Na stanowisku Eksploatacji
 1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
 3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.
 4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska."
Wszystkie te zagadnienia omawiane są szczegółowo na naszych  szkoleniach elektrycznych – grupa 1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E) do 1 kV, a także powyżej 1 kV. Szczegółowe informacje znajdziecie pod linkiem. Zapraszam.

1 komentarz:

 1. Z pewnością jeżeli planujesz zostać elektrykiem rada jest jedna - czytaj dużo. Nie jest to prosty zawód, a każdy, nawet najmniejszy błąd, może się zakończyć nieszczęściem. Warto więc polegać również nie tylko na swojej wiedzy, ale i na pewnym i sprawdzonym sprzęcie. Dlatego zwracaj dużą uwagę na to w jakim sklepie dla elektryków robisz zakupy.

  OdpowiedzUsuń