poniedziałek, 12 grudnia 2016

Jak wygląda egzamin SEP?

Jak wygląda egzamin SEP?


Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji czy sieci powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie stosownych kwalifikacji znajdziecie pod linkiem.

 Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć stosowny wniosek, który znajdziecie na stronnie Stowarzyszenia Elektryków Polskich - link.  Następnie należy uiścić opłatę, która od 1 stycznia 2016 r.  za każdy złożony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wynosi 185,00 zł. Dobre firmy szkoleniowe same zajmują się wszelkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem uprawnień elektrycznych do 1kV, a także powyżej 1 kV. Firma szkoleniowa Awans B.H.P., w której pracuję, szkolenia oraz egzamin organizuje na swojej hali szkoleniowej w Łodzi, a na życzenie klienta również na terenie jego firmy. Egzamin odbywa się przed komisją SEP - ma charakter ustny i składa się z pytań praktyczno-teoretycznych. Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia elektryczne G1 D i E), którego wzór zamieszczam poniżej.Więcej na temat szkoleń elektrycznych do i powyżej 1 kV znajdziecie na stronie. Zapraszam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz